Idiomes per a empreses

Conscients de la necessitat creixent de dominar idiomes en l’entorn empresarial, British House ofereix a les empreses programes de formació en idiomes fets a mida, que proporcionen solucions efectives a les necessitats específiques de la seva empresa.

La formació in-company de British House està impartida per professors nadius i titulats experts en ensenyament d’idiomes i especialitzats en la formació en el context de l’empresa. Dominen tècniques de motivació i dinàmica de grups per garantir que les classes siguin amenes i pràctiques i que els alumnes treguin el màxim rendiment de la inversió que es fa amb la seva formació.